Madhav Tiwari, BBA
Mehul Sharma, SCMS
Sahil Yadav, IHM Pusa
Kriti Dhang, Law
Satyam Kaushik, BCA
Sherya Popli, BJMC
Kriti Chopra, B. El. Ed.
Sahil Gossain, BJMC
Dimple Verma, IHM-Shimla
Gurpreet Kaur, BBA
Akash Arya, IHM Pusa
Garima Thukral, DU- B. El. Ed.
Rahul Niwan, CBS
Prabhleen Kaur, IHM Pusa
Utkarsh Mehra, Symbiosis Noida
Utkarsh Panwar,BMS
Surbhi Gandhi, BJMC
Paulami Sharma, B. El. Ed.
Roopam Tomar, BCA
Results
BOOK NOW